1. oddíl Lvíčata

Vedoucí oddílu

Současní vedoucí oddílu Lvíčata

Na fungování oddílu a přípravě programu pro děti se v současné době podílejí následující vedoucí:

Koumák

Koumák začal u oddílu působit koncem roku 2014. Prošel skautským oddílem Camelot a následně byl členem roverského kmene Irminsul. V současnosti je vedoucím oddílu.

Manda

Manda Manda byla vedoucí oddílu od září 2011 do roku 2016. K týmu vedoucích se připojila prvně v září 2009 v době, kdy Tuleň odjela na půlroční studijní pobyt. Předtím působila aktivně od roku 2005 ve vedení oddílu skautek Trojhvězda a později koedukovaného oddílu skautů a skautek Camelot. Zároveň po celou dobu působí v roverském kmeni Excalibur.

Tuleň

Tuleň Tuleň se, stejně jako Delfín, do týmu vedoucích Lvíčat přidala v září 2008, zkušenosti s vedením nejmenších dětí sbírala již před mnoha lety, v současnosti se rovněž podílí na vzdělávání dospělých vůdců na lesních školách. Po půlročním studijním pobytu ve Fracii v roce 2009 se opět zapojila do vedení oddílu.

Bývalí vedoucí oddílu

Vedoucí, kteří působili v našem oddíle dříve a velmi se zaloužili o jeho vybudování a rozvoj:

Mýval

Mýval Mýval je bývalý vedoucí oddílu Lvíčata. K vedení se poprvé dostal na konci roku 2004, kdy se připojil k týmu vedoucích tehdejší smečky (oddílu) vlčat. Je jedním ze zakládajících členů roverského kmene Excalibur, kde působil před nástupem k vedení oddílu. Po táboře 2011 předal vůdcovské "žezlo" Mandě. V roce 2015 po deseti letech ve vedení náš oddíl opouští.

Delfín

Delfín Delfín se k oddílu přidal, stejně jako Albertka a Tuleň, ve školním roce 2008/09. Předtím působil v roverském kmeni Excalibur. Po táboře 2012 se rozhodl především z pracovních důvodů náš oddíl opustit a s vedením skončit.

PooH

PooH PooH se na vedení tehdejší 922. smečky vlčat se začal podílet již v roce 1997 a je jednoznačně nejdéle aktivně působícím vedoucím v našem středisku. Od roku 2010 se podílí na vedení nově vzniklého oddílu Medvíďata pro mladší světlušky a vlčata.

Albertka

Alberka Albertka se na vedení Lvíčat podílela od září 2008, předtím působila od roku 2005 ve vedení oddílu skautek Trojhvězda, později oddílu skautů a skautek Camelot. Od roku 2010 je vedoucí nově vzniklého oddílu Medvíďata.

Chip

Chip Chip byla služebně nejdéle aktivní vedoucí něžného pohlaví v našem oddíle, na vedení tehdy ještě dívčího roje světlušek se začala podílet už v roce 2003, po sloučení chlapeckého a dívčího oddílu působila v oddíle Lvíčata až do vzniku oddílu Medvíďata v roce 2010, kde dosud nadále působí jako vedoucí.

Arny

Arny Arny působil u smečky vlčat a později oddílu Lvíčata od roku 2003 nepřetržitě až do tábora v roce 2008. Poté se rozhodl naše řady opustit, nicméně i nadále příležitostně vypomůže s programem na schůzkách a účastní se našich táborů.

Sylva

Sylva Sylva se u Lvíčat poprvé objevila na podzim roku 2006, když přišla prakticky přímo z oddílu skautek, a byla tak nejmladší členkou vedení v novodobé historii. Po táboře 2008 se rozhodla svoje působení u Lvíčat ukončit.

Ferry

Ferry Ferry byl rovněž jedním z vedoucích, kteří působili ve vedení ještě před vznikem Lvíčat. K vedení se dostal poměrně kuriózním způsobem, jelikož jel původně jako neskaut v roce 2002 na tábor vlčat, aby pomohl s vařením, nicméně práce s oddílem se mu natolik zalíbila, že si doplnil skautskou kvalifikaci a u vedení oddílu působil až do roku 2007.

Veverka

Veverka Veverka se poprvé k vedení dostala v roce 2001, když se začala podílet na chodu tehdejšího roje světlušek. Po vzniku oddílu Lvíčata se stala první vedoucí oddílu. Na konci roku 2006, před svým odjezdem do zahraničí, se s oddílem rozloučila. Veverka i nadále působí u střediska, avšak již ne jako vedoucí některého z oddílů.